ΓΕΡΑΝΟΙ

Οι γερανοί μας είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για όλες τις εργασίες, είναι γρήγοροι και ασφαλείς. Ο στόλος των γερανών μας διαθέτει τους πιο συγχρόνους γερανούς με εξελιγμένη τεχνολογία, η όποια χαρακτηρίζεται από το μικρό μέγεθος, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα και καλύπτουν όλους τους σημαντικούς τομείς εφαρμογών.

Διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό, με υψηλές πιστοποιήσεις τον όποιο χειρίζεται μια έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα του προσωπικού μας. Ο συνδυασμός εξειδικευμένων μηχανημάτων και έμπειρου προσωπικού, διασφαλίζει την οικονομικότερη λύση των αναγκών σας με ασφάλεια, ποιότητα και αποτελεσματικότητα.

ΕΘΝΙΚΕΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διακινούμε φορτία, αντικείμενα και ότι επιθυμείτε από την αρχική τους θέση μέχρι το τελικό σημείο που θα μας υποδειχθεί. Για την μεταφορά ογκωδών και βαρέων φορτίων προηγούνται μελέτες για την φορτοεκφόρτωση και την οδική μεταφορά
οδηγώντας στα συμπεράσματα επιλογής των κατάλληλων και ικανών μέσων για την συγκεκριμένη αποστολή.

Η εταιρεία μας φροντίζει για την έκδοση των απαραίτητων αδειών καθώς και όλων των απαιτούμενων γραφειοκρατικών ενεργειών που αφορούν την φορτοεκφόρτωση και την οδική μεταφορά των στοιχείων που χρειάζεται ο πελάτης ώστε όλα να γίνουν εύκολα, με ασφάλεια και ταχύτητα.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Οχήματα συνοδείας στελεχωμένα από εκπαιδευμένους και έμπειρους οδηγούς είναι έτοιμα να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι η αποστολή σας θα φτάσει με ασφάλεια και στην ώρα της, στον προορισμό της.

Όλες οι εργασίες διενεργούνται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, χωρίς κανένα πρόβλημα ή κόπο για εσάς. Άδειες και οχήματα συνοδείας που απαιτούνται για την προστασία των μεταφερόμενων βαρέων και ογκωδών φορτίων εξασφαλίζονται και διατίθενται από την Εταιρεία μας.